استانها

باشگاه استاد داوری(علیرضاخدابخشی)

                                                                                        


                                                                                  همراه علیرضاخدابخشی پاریزی

نام مربی استاداسماعیل کاردوست       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز     عض...

باشگاه استاد کریم محمدی(امیرحسین حسینی)

                                                                                

                                                                                 همراه امیرحسین حسینی

نام مربی استاد کریم محمدی        محل فعالیت هاشمی باشگاه محمدی         شروع فعالیت 1390         عضویت درسایت 13...

باشگاه استادداوری(عقیل چناری)

                                                                             

                                                                                همراه عقیل چناری

نام مربی استاد علی اصغرداوری       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت کرمان شهرستان پاریز       عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادبهرامی نژاد(غلامرضارونقی)

                                                                           

                                                                                 همراه غلامرضارونقی

نام مربی استادحیدربهرامی نژاد        شروع فعالیت 1379        محل فعالیت مازندران        عضویت درسایت 1393

قهرمان مایا...

باشگاه استادداوری(محمدآذین)

                                                                                       

                                                                                            همراه محمدآذین

نام مربی استادعلی اصغرداوری         شروع فعالیت 1392       محل فعالیت استان کرمان شهرستان پاریز    ...

باشگاه استاد مرتمی(امیر رضا دیلم پور)

                                                                              

                                                                                  همراه امیر رضا دیلم پور

نام مربی استاد ابوالحسن مرتمی       شروع فعالیت 1389        محل فعالیت  باشگاه شهدای سید محله

عضویت درسایت ...

باشگاه استاد داوری(سجادبخشی نژاد)

                                                                                       

                                                                                همراه سجادبخشی نژاد پاریزی

نام مربی استادعلی اصغرداوری        شروع فعالیت 1392        محل فعالیت استان کرمان شهرستان پاریز    ...

باشگاه استاد مرتمی(سهرابعلی مرادعباسی)

                                                                             

                                                                           همراه سهرابعلی مرادعباسی   

نام مربی استاد ابوالحسن مرتمی       شروع فعالیت 1393       محل فعالیت  باشگاه شهید ساعدی عباس آباد

عضویت درسایت ...

باشگاهاسماعیل کاردوست(میثم بخشی زاده )

                                                                              

                                                                      همراه میثم بخشی زاده پاریزی

نام مربی استاد اسماعیل کاردوست          شروع فعالیت 1392       محل فعالیت کرمان    شهرستان پاریز      عضویت درسایت 13...

باشگاه استاد مرتمی(یعقوب زینعلی)

                                                                    

                                                                           همراه یعقوب زینعلی

نام مربی استاد ابوالحسن مرتمی       شروع فعالیت 1382       محل فعالیت باشگاه شهید ساعدی عباس آباد

عضویت درسایت 1393      دارای حکم...

باشگاه استادکاردوست(علی خیرمند پاریزی)

                                                                     

                                                                   همراه علی خیرمند پاریزی

نام مربی استاد اسماعیل کاردوست       شروع فعالیت 1392        محل فعالیت کرمان         عضویت درسایت 1393

 

...

باشگاه استاد مرتمی(علی اکبرحیدری)

                                                                            

                                                                                همراه علی اکبرحیدری

نام مربی استاد ابوالحسن مرتمی         شروع فعالیت 1377      محل فعالیت عباس آباد باشگاه مرتمی   عضویت درسایت 1393

دا...

باشگاه استادکاردوست(علی خواجه کاظمی)

                                                                             

                                                                           همراه علی خواجه کاظمی

نام مربی استاد اسماعیل کاردوست        شروع فعالیت 1392         محل فعالیت کرمان          عضویت درسایت 1393

 

...

باشگاه استاد مرتمی(محمد نگهدار)

                                                                 

                                                                         همراه محمد نگهدار

نام مربی استاد ابوالحسن مرتمی      شروع فعالیت 1389      محل فعالیت شهدای سید محله   دارای حکم فنی شالبند سبز

عضویت درسایت 1393       قه...

باشگاه استادرفیعی(پوریامجیدی)

                                                                            

                                                                              همراه پوریا مجیدی

نام مربی استاد کوروش رفیعی      شروع فعالیت 1390        دارای شالبند قهوه ای         محل فعالیت باشگاه شهید بهشتی

عضویت ...

باشگاه استاد مرتمی(حسن مقدم فرد)

                                                                 

                                                                      همراه حسن مقدم فرد

نام مربی استاد ابوالحسن مرتمی       شروع فعالیت 1378        محل فعالیت عباس آباد باشگاه مرتمی       عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی شالبند...

باشگاه خجسته مهر(حامدعلیزاده)

                                                                         

                                                                               همراه حامد علیزاده

نام مربی استاد امید خجسته مهر       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت  تهران شهرک سینا مجموعه ورزشی شهیدکاظمی

...

باشگاه استاد مرتمی(غلامرضارونقی)

                                                                         

                                                                              همراه غلامرضا رونقی

نام مربی استاد ابوالحسن مرتمی      شروع فعالیت 1370     محل فعالیت باشگاه هلال احمرچالوس     عضویت درسایت 1393

مربی  درجه...

باشگاه استاد مهدی زارع(محمدامین اکبری باصری)

                                                                                       

                                                                                      همراه محمدامین اکبری باصری

نام مربی استاد مهدی زارع          محل فعالیت مرودشت باشگاه زارع          شروع فعالیت 1378    ...

باشگاه استاد سعیداحمدی(سیدابوالفظل موسوی

                                                                           

                                                                         همراه سیدابوالفظل موسوی

نام مربی استاد سعید احمدی      شروع فعالیت 1385        محل فعالیت پاسگاه نعمت آباد       عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی...

حدیث

امام صادق علیه السلام : مَن ساءَ خُلُقُهُ عَذَّبَ نَفسَهُ؛ هر كه بد اخلاق باشد، خود را شكنجه دهد. گزیده تحف العقول، ح196

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت