استانها

باشگاه استادبهرامی نژاد(محسن دمیرچی)

                                                                              

                                                                                  همراه محسن دمیرچی

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد      شروع فعالیت 1392        محل فعالیت  دفترمرکزی سبک        عضویت درسایت 1393

 

...

باشگاه استادنجم زاده(محمدمهدی رضائی)

                                                                        

                                                                  همراه محمدمهدی رضائی صدرآبادی

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده       شروع فعالیت 1384       محل فعالیت یزد باشگاه انتظام      عضویت درسایت 1393

دارای حکم ف...

باشگاه استادبهرامی نژاد(مجیدارزانشی)

                                                                                   

                                                                                          همراه مجیدارزانشی

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد         شروع فعالیت 1380        محل فعالیت امل باشگاه ارزانشی       عضو...

باشگاه استادنجم زاده(امیر محمد دهقان دهنوی)

                                                                        

                                                                         همراه امیرمحمد دهقان دهنوی

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده        شروع فعالیت 1391       محل فعالیت یزد باشگاه انتظام     عضویت در سایت 1393

دارای ...

باشگاه استادبهرامی نژاد(مجید وحدانی)

                                                                                 

                                                                                       همراه مجید وحدانی

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد            شروع فعالیت 1392       محل فعالیت دفترمرکزی سبک      عضویت درسایت...

باشگاه استادنجم زاده(سعید مختاری)

                                                                           

                                                                        همراه سعید مختاری سخویدی

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده       شروع فعالیت  1391        محل فعالیت یزد باشگاه انتظام       عضویت درسایت 1393

دارا...

باشگاه استادبهرامی نژاد(حمید وحدانی)

                                                                                 

                                                                                            همراه حمیدوحدانی

نام مربی استادحیدربهرامی نژاد        شروع فعالیت 1392        محل فعالیت دفترمرکزی سبک        عضویت درسا...

باشگاه استادنجم زاده(محمد تقی سلمانی میمونه)

                                                                      

                                                                 همراه محمد تقی سلمانی میمونه

نام مربی استاد غلامرضانجم زاده      شروع فعالیت 1390      محل فعالیت یزد باشگاه انتظام       عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط ...

باشگاه استادبهرامی نژاد(علی اکبروحدانی)

                                                                             

                                                                                 همراه علی اکبروحدانی

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد       شروع فعالیت 1385         محل فعالیت دفترمرکزی سبک         عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادنجم زاده(امیرحسین شادان فر)

                                                                              

                                                                              همراه امیرحسین شادان فر

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده        شروع فعالیت 1391        محل فعالیت یزد باشگاه انتظام      عضویت درسایت 139...

باشگاه استادکوروش رفیعی(امیدمهدوی )

                                                                         

                                                                           همراه امیدمهدوی بقرآباد

نام مربی استاد کوروش رفیعی       شروع فعالیت 1385       محل فعالیت باشگاه شهید بهشتی       عضویت درسایت 1393

دارای حکم ف...

باشگاه استادنجم زاده(محمد طاهری)

                                                                                

                                                                                       همراه محمد طاهری

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده        شروع فعالیت 1391        محل فعالیت یزد باشگاه انتظام      عضویت درسایت...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست(حسین علیدادپاریزی)

                                                                             

                                                                            همراه حسین علیدادپاریزی   

نام مربی استاداسمائیل کاردوست       شروع فعالیت 1392      محل فعالیت کرمان باشگاه کاردوست      عضویت درسایت 1393...

باشگاه استادنجم زاده(2سیدمحمد حسینی نسب)

                                                                          

                                                                      همراه سیدمحمد حسینی نسب

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده        شروع فعالیت 1391       محل فعالیت یزد باشگاه انتظام       عضویت درسایت 1393

دارای حکم...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست(علی خدابخشی)

                                                                                     

                                                                                        همراه علی خدابخشی

نام مربی استاداسمائیل کاردوست         شروع فعالیت 1392         محل فعالیت کرمان باشگاه کاردوست       ع...

باشگاه استادنجم زاده(سیدمحمد حسینی نسب)

                                                                           

                                                                        همراه سیدمحمد حسینی نسب    

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده       شروع فعالیت 1391       محل فعالیت  یزد باشگاه انتظام      عضویت درسایت 1393

دا...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست(امیرحسین کاردوست)

                                                                               

                                                                                همراه امیرحسین کاردوست

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست        شروع فعالیت 1391        محل فعالیت کرمان باشگاه کاردوست        عضویت درسا...

باشگاه استادنجم زاده(سعید میرمحمدی

                                                                             

                                                                        همراه سعید میرمحمدی صدرآبادی

نام مربی استاد غلامرضا نجم آبادی        شروع فعالیت 1391       محل فعالیت یزد باشگاه انتظام       عضویت درسایت 1393...

باشگاه استاد بهرامی نژاد(غلامرضا نجم زاده)

                                                                               

                                                                            همراه غلامرضا نجم زاده

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد        شروع فعالیت 1380        محل فعالیت یزد باشگاه انتظام      عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استادنجم زاده(مهدی مهدی زاده

                                                                   

                                                                       همراه مهدی مهدی زاده

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده       شروع فعالیت 1385        محل فعالیت یزد باشگاه انتظام      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی شالبن...

حدیث

رسول خدا صلی الله علیه و آله : أَلدّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفاعِلِه؛ كسى كه ديگران را به كار نيك راهنمائى كند گـويـا خـود، آن را انـجـام داده اسـت. وسائل الشيعه: ج 11، ص 398

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت