استانها

باشگاه استادنجم زاده(سیدهادی شاه ولیان

                                                                      

                                                                      همراه سید هادی شاه ولیان

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده         شروع فعالیت 1385       محل فعالیت یزد باشگاه انتظام       عضویت در سایت 1393

دارای حکم ...

باشگاه استادعلی اصغرداوری(ابوالفضل پاریزی نژاد)

                                                                  

                                                                    همراه ابوالفضل پاریزی نژاد  

نام مربی استاد اصغرداوری پاریزی      شروع فعالیت 1392        محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 1392          د...

باشگاه استادنجم زاده(محمدهادی حاجی عبداللهی

                                                                          

                                                                     همراه محمد هادی حاجی عبداللی

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده        شروع فعالیت 1385        محل فعالیت یزد باشگاه انتظامی       عضویت درسایت 1393

دار...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( عرفان قاسمی )

                                                                               

                                                                             همراه عرفان قاسمی پاریزی     

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست پاریزی       شروع فعالیت 1392         محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ ف...

باشگاه استادنجم زاده(محسن گل رسان

                                                                         

                                                                             همراه محسن گل رسان

نام مربی استاد غلامرضا نجم زاده         شروع فعالیت 1391        محل فعالیت یزد باشگاه انتظام      

دارای حکم فنی خط یک برت...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( امیرحسین عباسی)

                                                                             

                                                                        همراه امیرحسین عباسی پاریزی      

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست پاریزی       شروع فعالیت 1392        محل فعالیت شهرستان پاریزآکادمی کونگ فو

دا...

باشگاه استادنجم زاده(فرزادرستم آبادی

                                                                            همراه

                                                                           

                                                                              همراه فرزاد رستم آبادی

نام مربی استاد نجم زاده      شروع ...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( مهدی ابولی پاریزی)

                                                                      

                                                                            همراه مهدی ابولی پاریزی

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست پاریزی       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو 

عضویت درسایت 1...

باشگاه استادعلی اصغرداوری(حسن عاقلی پاریزی )

                                                                       

                                                                      همراه حسن عاقلی پاریزی

نام مربی استاد اصغرداوری پاریزی        شروع فعالیت 1390        محل فعالیت   شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 1392      ...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( ابوالفضل بمانادی)

                                                                              

                                                                                همراه ابوالفضل بمانادی

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست پاریزی       شروع فعالیت 1392          محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

د...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( ابوالفضل جلالی)

                                                                      

                                                                           همراه ابوالفضل جلالی

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست پاریزی         شروع فعالیت 1390         محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 13...

باشگاه استادعلی اصغرداوری(ابوالفضل خدابخش )

                                                                       

                                                                  همراه ابوالفضل خدابخش پاریزی

نام مربی استاد اصغرداوری پاریزی        شروع فعالیت 1392        محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 1392      ...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( محمدرضاروچونی پاریزی)

                                                                   

                                                                 همراه محمدرضا روچونی پاریزی

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست        شروع فعالیت 1392          محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 1392         دا...

باشگاه استادعلی اصغرداوری(ابوالقاسم عاقلی )

                                                                      

                                                                   همراه ابوالقاسم عاقلی پاریزی       

نام مربی استاد اصغر داوری پاریزی        شروع فعالیت 1390       محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 139...

باشگاه استادعلی اصغرداوری(محمدصالح زینلی)

                                                                     

                                                                       همراه محمد صالح زینلی

نام مربی استاد اصغرداوری پاریزی        شروع فعالیت 1392       محل فعالیت شهرستان پاریزآکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 1392         دار...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( علی پاکدین پاریزی)

                                                                           

                                                                             همراه علی پاکدین پاریزی

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست پاریزی        شروع فعالیت 1392        محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت د...

باشگاه استادعلی اصغرداوری(مهدی روچونی پاریزی)

                                                                      

                                                                     همراه مهدی روچونی پاریزی

نام مربی استاد اصغر داوری پاریزی       شروع فعالیت 1391         محل فعالیت  شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 1392      ...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( حسن علیدادپاریزی)

                                                                              

                                                                                همراه حسن علیداد پاریزی        

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست پاریزی        شروع فعالیت 1392       محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کون...

باشگاه استاداسمائیل کاردوست( محمدحسین طاهری خراسانی)

                                                                       

                                                                همراه محمد حسین طاهری خراسانی

نام مربی استاد اسمائیل کاردوست         شروع فعالیت 1392          محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت درسایت 1392     ...

باشگاه استادعلی اصغرداوری(محمد رضا ایران نژاد)

                                                                            

                                                                          همراه محمدرضا ایران نژادپاریزی   

نام مربی استاد اصغر داوری پاریزی       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت شهرستان پاریز آکادمی کونگ فو

عضویت ...

حدیث

امام زمان حضرت مهدي -عجل الله تعالی فرجه الشریف- فرمودند: إِنّا غَیْرُ مُهْمِلینَ لِمُراعاتِكُمْ، وَلا ناسینَ لِذَكْرِكُمْ، وَلَوْلا ذلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الَّلأْواءُ وَاصْطَلَمَكُمُ الاَْعْداءُ ... ما در رسیدگى و سرپرستى شما كوتاهى و اهمال نكرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم كه اگر جز این بود، دشوارى ها و مصیبت ها بر شما فرود مى آمد و دشمنان، شما را ریشه كن مى نمودند ... احتجاج، ج2، ص323

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت