استانها

باشگاه استادبهرامی نژاد(احسان قدرتی)

                                                                                     

                                                                                         همراه احسان قدرتی

نام مربی استاد حیدربهرامی نژاد      شروع فعالیت 1375       محل فعالیت تهرانسرباشگاه کوثر      عضویت 1...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد صباحی افخم)

                                                                              

                                                                          همراه محمد صباحی افخم

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1390       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

دارای شا...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(زهرا جعفرخانلو)

                                                                                   

                                                                                    همراه زهرا جعفرخانلو

نام مربی استاد خانم محمدی      شروع فعالیت 1392        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد شاهبگی مژده)

                                                                                

                                                                              همراه محمد شاهبگی مژده

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1390       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درکونگ فو 139...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محدثه قسمتی)

                                                                              

                                                                               همراه محدثه قسمتی

نام مربی استاد خانم محمدی        شروع فعالیت 1391        محل فعالیت ساوه باشگاه رزمی کاران      عضویت درسایت 1393

قهر...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(ابوالفظل فرهادی پور)

                                                                            

                                                                           همراه ابوالفظل فرهادی پور

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1391         محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان        عضویت درسایت 1393

دا...

باشگاه استاد سلمانی(راضیه خلج اسدی)

                                                                             

                                                                        همراه راضیه خلج اسدی

نام مربی استاد خانم محمدی      شروع فعالیت 1391       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد مهدی بیات)

                                                                                    

                                                                                همراه محمد مهدی بیات

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 13...

باشگاه استاد سلمانی(فاطمه بهادر)

                                                                                       

                                                                                           همراه فاطمه بهادر

نام مربی استاد خانم محمدی       شروع فعالیت 1391       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علیرضا چهرلو)

                                                                                     

                                                                                       همراه علیرضا چهرلو

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان        عضویت د...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(مبینا کریمی بیامه)

                                                                         

                                                                       همراه مبینا کریمی بیامه

نام مربی استاد خانم محمدی       شروع فعالیت 1391       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان     عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علیرضا فرهادی)

                                                                                    

                                                                                    همراه علیرضا فرهادی

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1389        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درس...

باشگاه استاد سلمانی(سحردینی)

                                                                               

                                                                                      همراه سحردینی

نام مربی استاد خانم محمدی       شروع فعالیت 1391       محل فعالیت ساوه باشگاه رزمی کاران       عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علیرضا اژدغ)

                                                                                

                                                                                   همراه علیرضا اژدغ

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392         محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان        عضویت درسایت 1393...

باشگاه استاد سلمانی(خدیجه سوهنه)

                                                                                 

                                                                                  همراه خدیجه سوهنه

نام مربی استاد خانم محمدی       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه رزمی کاران      عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(فرشاد قسمتی)

                                                                          

                                                                            همراه فرشاد قسمتی

نام مربی استاد خلیل سلمانی         شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

دارای حکم ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد رضا رضائی)

                                                                                      

                                                                                     همراه محمد رضا رضائی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درس...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(آرمان تاجیک)

                                                                                

                                                                                    همراه آرمان تاجیک

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان     عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(کیان رحیمی)

                                                                                        

                                                                                          همراه کیان رحیمی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1391        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد ضرابی)

                                                                       

                                                                          همراه محمد ضرابی

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1391       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط د...

حدیث

امام علی علیه السلام: مَنْ غاظَكَ بِقُبْحِ السَّفَهِ عَلَيْكَ، فَغِظْهُ بِحُسْنِ الْحِلْمِ عَنْهُ هر كس با زشتىِ سبكسرى تو را خشمگين كرد تو با زيبايى بردبارى او را به خشم آور غررالحكم / حدیث 8620

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت