استانها

باشگاه استاد خلیل سلمانی(مصطفی شاهبگی مژده)

                                                                              

                                                                       همراه مصطفی شاهبگی مژده

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1390       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

قهرمان ا...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(امیرحیدری)

                                                                             

                                                                                همراه امیر حیدری

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1390       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

دارای حکم...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(حمید جعفرخانلو)

                                                                                           

                                                                                      همراه  حمید جعفرخانلو     

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان   ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(مهدی رضائی)

                                                                             

                                                                               همراه مهدی رضائی

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1392       محل فعالیت  ساوه باشگاه مبارزان    عضویت درسایت 1393

دارای حکم...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(آرمین ذوقی)

                                                                                

                                                                                     همراه آرمین ذوقی

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(عباس مختاری)

                                                                         

                                                                           همراه عباس مختاری 

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1390        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فن...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محسن طاهری)

                                                                            

                                                                              همراه محسن طاهری

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1389         محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

دارای حکم...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد رضا مقبل)

                                                                           

                                                                              همراه محمد رضا مقبل

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

دارای حکم ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(رضا کهن روز)

                                                                                   

                                                                                    همراه رضا کهن روز

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1389        محل ئفعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(امیرحسین شیخلر)

                                                                          

                                                                        همراه امیرحسین شیخلر

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد مهدی حق جانلو)

                                                                               

                                                                       همراه محمد مهدی حق جانلو

نام مربی استاد خلیل سلمانی       سروع فعالیت 1392        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

دارای...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علی خرامان)

                                                                                

                                                                                  همراه علی خرامان

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

دا...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(فرشید نظری)

                                                                                 

                                                                                  همراه فرشید نظری

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1389        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان     عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد صالح چاقری)

                                                                             

                                                                           همراه محمد صالح چاقری

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392      محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

دارای حکم...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(مهدی حاج امینی)

                                                                                    

                                                                                   همراه مهدی حاج امینی

نام مربی استاد خلیل سلمانی     شروع فعالیت 1391       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 13...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(امیرحسین رضامحمدلو)

                                                                             

                                                                      همراه امیرحسین رضامحمدلو

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1390        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

قهرمان کشو...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(حجت فتح الهی)

                                                                                             

                                                                                            همراه حجت فتح الهی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392      محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان    ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(امیر محمدی)

                                                                                 

                                                                                   همراه امیرمحمدی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1390       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان     عضویت درسایت 1393

دار...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(عباس مرشد خانلو)

                                                                                 

                                                                               همراه عباس مرشد خانلو

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1393       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(حسین چهرقانی)

                                                                               

                                                                             همراه حسین چهرقانی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1390       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

دارای ح...

حدیث

امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت