استانها

باشگاه استاد خلیل سلمانی(سهیل لطفی)

                                                                           

                                                                            همراه سهیل لطفی

نام مربی استاد خلیل سلمانی     شروع فعالیت 1390     محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان     عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی شالبند...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(بهمن فتحی)

                                                                          

                                                                               همراه بهمن فتحی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1390       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی شالبن...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(فرید بیا)

                                                                              

                                                                                   همراه فرید بیا

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1391      محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 1393

نایب ق...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد صادق یوسفی)

                                                                                

                                                                          همراه محمد صادق یوسفی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392       محل فعالیت شهرستان ساوه      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(امیرمهدی خوش نواز)

                                                                                

                                                                           همراه امیر مهدی خوش نواز

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392        محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

د...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد مهدی نظیفی)

                                                                            

                                                                           همراه محمد مهدی نظیفی

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1393       محل فعالیت شهرستان ساوه      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد حسین محقق)

                                                                          

                                                                       همراه محمدحسین محقق

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1393       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان        عضویت درسایت 1393

 

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(امیرحسین خاتی)

                                                                                        

                                                                                   همراه امیرحسین خاتی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1390      محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علی رضا دوستی)

                                                                           

                                                                        همراه علی رضا دوستی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392      محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(ابوالفظل رضائی)

                                                                          

                                                                          همراه ابوالفظل رضائی 

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1393      محل فعالیت شهرستان ساوه      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط ی...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(امیرمحمد سکوتی)

                                                                                       

                                                                                    همراه امیرمحمد سکوتی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1391       محل فعالیت  ساوه باشگاه مبارزان      عضویت در...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(ابوالفظل نجفی)

                                                                            

                                                                             همراه ابوالفظل نجفی

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت  1393       محل فعالیت شهرستان ساوه      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علی دلیر)

                                                                                   

                                                                                        همراه علی دلیر

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان       عضویت درسایت 13...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(عدنان زارعی)

                                                                    

                                                                        همراه عدنان زارعی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1393       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط یک برتوما

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(نیما رسائی)

                                                                                      

                                                                                          همراه نیما رسائی

نام مربی استاد خلیل سلمانی     شروع فعالیت 1393        محل فعالیت  ساوه باشگاه مبارزان       عضویت د...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(بهزادجلیلی)

                                                                                   

                                                                                       همراه بهزاد جلیلی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(مهدی علی وردیلو)

                                                                        

                                                                       همراه مهدی علی وردیلو 

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392      محل فعالیت شهرستان ساوه     عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط یک برتوم...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد امیرفتاحیان)

                                                                                  

                                                                                    محمد امیر فتاحیان

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1393       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

دار...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(ابراهیم معصومی)

                                                                                

                                                                                همراه ابرهیم معصومی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1391       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

دارای حک...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(معین مرادی)

                                                                         

                                                                             همراه معین مرادی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1393       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط یک بر...

حدیث

امام مهدی (سلام الله علیه) : أكثِرُوا الدُّعاءَ بِتَعجيلِ الفَرَجِ فَإِنَّ ذلِكَ فَرَجُكُم. براى تعجيل در فرج بسيار دعا كنيد، كه مايه گشايش در كار شما است. كمال الدّين - ص 485

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت