استانها

باشگاه استاد خلیل سلمانی(مهدی جامع بالایی)

                                                                                   

                                                                                 همراه مهدی جامع بالایی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1393      محل فعالیت شهرستان ساوه        عضویت درسایت 1393

دا...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(مهدی خرمشاهی)

                                                                                      

                                                                                همراه مهدی خرمشاهی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1388       محل فعالیت شهرستان ساوه      عضویت درسایت 1393

قهرما...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علیرضا چراغی)

                                                                                

                                                                                همراه علیرضا چراغی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1393       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

دارای حکم ...

باشگاه استادسیداحمدبهزادی(رضا جبالبارزی)

                                                                                       

                                                                                      همراه رضا جبالبارزی

نام مربی استاد سیداحمد بهزادی     شروع فعالیت 1377        محل فعالیت کرمان باشگاه مس سرچشمه     عضوی...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمدحسین یارخلجی)

                                                                           

                                                                    همراه محمد حسین یارخلجی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1392       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط یک ب...

باشگاه استادرستم زاد(آرش عطافر)

                                                                          

                                                                               همراه آرش عطافر   

      نام مربی استاد علی رستم زاد     شروع فعالیت 1386        محل فعالیت بوشهر باشگاه رستم زاد      عضویت درسایت 1393

دا...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(یوسف تولی خانلو)

                                                                                  

                                                                                همراه یوسف تولی خانلو

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1392         محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

قهر...

باشگاه استادرستم زاد(فرهاد غلامی)

                                                                                             

                                                                                              همراه فرهاد غلامی

نام مربی استاد علی رستم زاد        شروع فعالیت 1385        محل فعالیت بوشهر باشگاه رستم...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(محمد سلمانی)

                                                                                   

                                                                                  همراه محمدسلمانی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1388       محل فعالیت شهرستان ساوه      عضویت درسایت 1393

قهرمان ک...

باشگاه استادرستم زاد(علیرضا محبی منش)

                                                                              

                                                                               همراه علیرضامحبی منش

نام مربی استاد علی رستم زاد       شروع فعالیت 1386       محل فعالیت بوشهرباشگاه رستم زاد        عضویت درسایت 1393

...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(حسن اروجی)

                                                                                 

                                                                                 همراه حسن اروجی

نام مربی استاد خلیل سلمانی         شروع فعالیت 1392        محل فعالیت شهرستان ساوه        عضویت درسایت 1393

دارای ...

باشگاه استادرستم زاد(راضیه ریاستی)

                                                                                           

                                                                                           همراه راضیه ریاستی

نام مربی استادعلی رستم زاد       شروع فعالیت 1385        محل فعالیت بوشهرباشگاه رستم زاد   ...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(عباس حسینی)

                                                                                    

                                                                                      همراه عباس حسینی

نام مربی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت  1390       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

د...

علی رستم زاد رئیس هیئت کونگ فو توتایما استان بوشهر

                                                                            

                                                                                 همراه علی رستم زاد

نام مربی استاد حیدر بهرامی نژاد        شروع فعالیت 1370        دارای حکم فنی دان شش 6      عضویت درسایت 1393

رئیس هی...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(مهدی پادار)

                                                                                

                                                                                   همراه مهدی پادار

نام مر بی استاد خلیل سلمانی      شروع فعالیت 1389       محل فعالیت شهرستان ساوه       عضویت درسایت 1393

دارای حک...

باشگاه استادرستم زاد(مهریجان امانی)

                                                                             

                                                                              همراه مهریجان امانی

نام مربی استاد رستم زاد         شروع فعالیت 1389        محل فعالیت بوشهر مجموعه ورزشی شهید ماهینی     عضویت 1393

دارا...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علی اکبرالله وردیلی)

                                                                                     

                                                                                 همراه رسول الله وردیلی

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1390       محل فعالیت شهرستان ساوه         عضویت درسایت 139...

باشگاه استادفریبرزسهرابی(علی بیرام)

                                                                          

                                                                                   همراه علی بیرام

نام مربی استاد فریبرز سهرابی      شروع فعالیت 1383        محل فعالیت شهریار وحیدیه باشگاه شهیدبهشتی     عضویت 1393

دارا...

باشگاه استاد خلیل سلمانی(علی انصاری)

                                                                           

                                                                                همراه علی انصاری

نام مربی استاد خلیل سلمانی       شروع فعالیت 1389      محل فعالیت  شهرستان شاوه        عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی ش...

باشگاه استادفریبرزسهرابی(علیرضاروحی)

                                                                              

                                                                                     همراه علیرضا روحی

نام مربی استاد فریبرز سهرابی       شروع فعالیت 1384        محل فعالیت شهریار وحیدیه باشگاه شهید رجائی    عضویت 1...

حدیث

حضرت مهدی (علیه السلام) ما أرْغَمُ أنْفُ الشَيْطانَ بِشَىءٍ مِثْلَ الصَّلاةِ، فَصَلِّها وَ أرْ غَمْ أنْفَ الشَّيْطانَ؛ با هيچ چيز مثل نماز، بينى شيطان به خاك ماليده نمى شود پس نماز را به پادار و بينى شيطان را به خاك بمال. بحارالانوار، ج 53، ص 182

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت