باشگاه استاد مهدی زارع(محمدامین اکبری باصری)

                                                                                       

                                                                                      همراه محمدامین اکبری باصری

نام مربی استاد مهدی زارع          محل فعالیت مرودشت باشگاه زارع          شروع فعالیت 1378        عضویت درسایت 1393

دارای شالبندمشکی دان 2          مربی درجه 3  کشوری        متخصص در دفاع شخصی مرحله نیمه پیشرفته

حدیث

امام علی علیه السلام: مَا أَكْثَـرَ اَلْعِبـَرَ وَ أَقَـلَّ اَلاِعْتِبَـارَ چه بسيار است پنـدها و چه اندكاند، پنـد پـذيران. نهج البلاغه/کلمات قصار 297

اوقات شرعي


    
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :    

فرم ورود به سایت