باشگاه استاد خلیل سلمانی(آرمین ذوقی)

                                                                                

                                                                                     همراه آرمین ذوقی

نام مربی استاد خلیل سلمانی        شروع فعالیت 1392       محل فعالیت ساوه باشگاه مبارزان      عضویت درسایت 1393

دارای حکم فنی خط دو توبرتوما